en el

Εξ αποστάσεως Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή με έκπτωση 50%

2021-11-29 eSignatures HARICA

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έπειτα της υψηλής ζήτησης για ηλεκτρονικές υπογραφές, η HARICA αποφάσισε να παρατείνει την περίοδο της έκπτωσης έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2022.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή;

Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική υπογραφή για να υπογράψετε ηλεκτρονικά έγγραφα (PDF) και να εξασφαλίσετε την αυθεντικότητα και την ακεραιότητα του περιεχομένου τους. Από τη στιγμή που έχει την ισχύ νομικής δέσμευσης (δια-συνοριακά στην Ευρωπαϊκή Ένωση) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική υπογραφή σε:

  • Συμβόλαια (πωλήσεις, εργασία, ενοίκια, ασφάλιση, κ.α.)
  • Συναλλαγές (ηλεκτρονικό εμπόριο, τραπεζικές, διαγωνισμοί, κ.α.)
  • Διοικητικές διαδικασίες (αιτήσεις προς δημόσιους φορείς, κ.α)

Πληροφορίες προσφοράς

Η προσφορά ισχύει από 1/12/2021 έως και 31/01/2022 και αναφέρεται σε επαγγελματικούς κλάδους, π.χ. μηχανικούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, κ.α. Αφορά την απόκτηση Εξ αποστάσεως Εγκεκριμένης Ηλεκτρονικής Υπογραφής με διάρκεια ισχύος 1-4 έτη.

Λήψη προσφοράς

Ο ενδιαφερόμενος θα χρειαστεί πρώτα να έρθει σε επαφή με το support@harica.gr δηλώνοντας τα επαγγελματικά του στοιχεία. Στη συνέχεια του χορηγείται κουπόνι έκπτωσης 50%, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Το δικό μας Success Story

2021-04-25 HARICA HARICA

Αρκετά χρόνια πριν, γεννήθηκε μια ιδέα για ένα καινοτόμο για την εποχή εγχείρημα που βασίστηκε στην ανάγκη για αυξημένα μέτρα προστασίας/ασφάλειας ως προς την κρυπτογράφηση των επικοινωνιών πάνω από μη ασφαλή δίκτυα, όπως το Διαδίκτυο.

Μια ομάδα μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από διάφορα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα συνεργαστήκαμε και δημιουργήσαμε μια Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού (Public Key Infrastructure – PKI) που εξυπηρετούσε και κάλυπτε τις ανάγκες ασφάλειας των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας σε πιστοποιητικά διακομιστών SSL/TLS και S/MIME. Το εγχείρημα πέτυχε και στην πορεία οι υπηρεσίες μας εμπλουτίστηκαν, καλύπτοντας τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων. Δεν σταματήσαμε όμως εκεί. Θελήσαμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας και εκτός Ακαδημαϊκής/Ερευνητικής κοινότητας.

Έτσι δημιουργήσαμε την Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (HARICA), η οποία αρχικά στηρίχθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (GRnet) και στη συνέχεια με χρηματοδότηση από την αστική, μη-κερδοσκοπική Εταιρεία, Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet). Ξεκινήσαμε ως Δημόσια Έμπιστη Αρχή Πιστοποίησης στο πρόγραμμα εμπιστοσύνης της Mozilla που ακόμα και σήμερα αποτελεί το αυστηρότερο και καλύτερα εποπτευόμενο Διεθνές πρόγραμμα εμπιστοσύνης Αρχών Πιστοποίησης, και σταδιακά ενταχθήκαμε και στα υπόλοιπα μεγάλα προγράμματα εμπιστοσύνης.

Σήμερα, μετά από σχεδόν 15 χρόνια, η HARICA είναι μια Διεθνώς “Έμπιστη Τρίτη Οντότητα” (Trusted Third Party) που συμμετέχει ταυτόχρονα στα μεγαλύτερα διεθνή “ROOT CA” προγράμματα εμπιστοσύνης (360, Adobe, Apple, Microsoft, Mozilla, Oracle) με αποτέλεσμα να λειτουργεί ως “σημείο εμπιστοσύνης” (Trust Anchor) σε Διεθνείς οίκους λογισμικού και Λειτουργικά Συστήματα (Adobe, Apple, Google, Microsoft, Mozilla, Linux, Oracle Java).

Σήμερα οι υπηρεσίες της HARICA καλύπτουν όλο το εύρος των αναγκών σε ψηφιακά πιστοποιητικά και χρονοσημάνσεις:

  • από το βασικό επίπεδο ασφάλειας σε εξυπηρετητές SSL/TLS ιδιωτών, επιχειρήσεων και οργανισμών
  • έως το μέγιστο επίπεδο ένδειξης ασφάλειας μεγάλων οργανισμών (SSL EV, SSL QWAC, SSL QWAC-PSD2) καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 (eIDAS) και της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 για την Υπηρεσία Πληρωμών (PSD2).

Παρέχουμε σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς:

  • S/MIME, πιστοποιητικά για την ψηφιακή υπογραφή και κρυπτογράφηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Code Signing, πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνται για ψηφιακή υπογραφή λογισμικού
  • E-Signature, «Εγκεκριμένες» (Qualified) Ηλεκτρονικές Υπογραφές, οι οποίες αντικαθιστούν την ιδιόχειρη υπογραφή αλλά και «Προηγμένες» (Advanced) Ηλεκτρονικές Υπογραφές και
  • E-Seal, ηλεκτρονικές σφραγίδες Νομικών προσώπων, οι οποίες, όπως η φυσική σφραγίδα στο συμβατικό κόσμο, έχουν την έννοια της νομικής δέσμευσης του περιεχόμενου του ψηφιακά σφραγισμένου εγγράφου.

Και συνεχίζουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό, πιο δομημένοι και πιο έμπειροι βελτιώνοντας τις υπηρεσίες μας και εμπλουτίζοντας τις παροχές μας προσφέροντας περισσότερη ασφάλεια στον ψηφιακό μας κόσμο.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet)
ΕΚΠΑ – Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου
Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια,
15784 Αθήνα, Ελλάδα
support@harica.gr
H HARICA είναι η Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού "Hellenic Academic & Research Institutions Certification Authority". Συμμετέχει στα μεγαλύτερα διεθνή "ROOT CA" προγράμματα εμπιστοσύνης, σε Διεθνείς οίκους λογισμικού και Λειτουργικά Συστήματα.
Έχει λάβει Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 910/2014 (γνωστός ως eIDAS) στο πεδίο "Εγκεκριμένων" Πιστοποιητικών για ηλεκτρονικές υπογραφές/σφραγίδες, για γνησιότητα ιστοτόπων και για "Εγκεκριμένη" χρονοσήμανση.